Menu

מחירון שירותים

קבל הצעה

השאר פרטיך על מנת שנוכל לחזור אליך ולהעניק לך שירות מקצועי ומתן הצעת מחיר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

הוצאות משרד בתחומי חיים, גמל, פנסיה, קרן השתלמות, בריאות וסיעוד

מבוטח יקר,
ענפי הביטוח בשונים עוברים בשנים האחרונות רפורמות רבות המטילות מטלות רבות על סוכני הביטוח. בכדי להעניק ללקוחותינו שירות נאות, וכתוצאה מהרפורמות חלה עליה ניכרת בהוצאות שוטפות של המשרד. במקביל חברות הביטוח מקיימות מרכזי שירות לקוחות שניתן לקבל שירות ישירות מהן .
על מנת לאפשר מתן שירות הולם , להלן טבלת השתתפות בהוצאות לפי סוג פעילות :

בתחום ביטוח החיים/פנסיה /פיננסים:
השירותהמחיר השירותהמחיר

השירותהמחיר
שליחת אישורים ומסמכים (אישורי מס,העתק פוליסה, מסמכים מתוך התיק וכד'..)75 ₪ למסמך
שעבוד פוליסה, עדכון מוטבים50 ₪
שינויים בפוליסה קיימת20 ₪
טיפול בפידיון פוליסה150 ₪
טיפול בהלוואה מפוליסה200 ₪
טיפול בניוד קופה/קרן פנסיה שהיתרה הצבורה בה נמוכה מ 20,000 שח'100 ₪ לקופה
שינוי מסלול השקעה50 ₪
טיפול בעזיבת עבודה (161, 161 א') קבלת בעלות400 ₪
הקמת קרן פנסיה למשקי בית350 ₪
סיוע בהכנת נתונים ומסמכים בדרישת תשלום תגמולי ביטוחיקבע לפי גופו של תיק

בתחום ביטוח האלמנטארי:

השירותמחיר
טיפול בתביעה לצד שלישי ללא הפעלה של פוליסת המבוטח300 ₪
עזרה בהכנת מסמכים להגשה לבית משפט לתביעות קטנות200 ₪